Croeso

Rwyf yn dod o Borthmadog, ac yn cael fy ysbrydoliaeth o'r ardal lle yr wyf yn byw, a hefyd o Ynys Enlli, lle y treuliaf lawer o'm hamser. Yr wyf yn gweithio mewn haenau o liw gyda gwead mewn acrylig ac olew.

Dechreuais gyda ffotograffiaeth gan ymuno gyda Chlwb Camera a chystadlu yn rheolaidd. Pan ddatblygodd camerau i fod yn ddigidol ac yn fwyfwy technegol yr oeddwn yn chwilio am ryddid a symylrwydd. Dyna a gefais pan ddechreuais arlunio a phaentio. Yr wyf yn arbrofi gyda gwahanol gyfryngau ac yn hoff iawn o acrylic ac hefyd olew.Yr wyf yn frwdfrydig ynglyn a'r arddull impressionistic ac ychwanegu gwead i'r darlun. Tirluniau gyda elfen hanesyddol iddynt yw fy lluniau.Yr wyf y defnyddio hen gardiau post fel ysbrydoliaeth a hefyd y golygfeydd hyfryd o gwmpas fy nghartref yn Eifionydd, Llŷn ac yn arbennig Ynys Enlli.

Carys Meurig Parry